Grondwerk

Aanneming van grondverzetprojecten, zeven van grond op locatie.
Wij voeren kleinetot zeer grote projecten uit voor verschillende aannemers.

• het plaatsen van beschoeiingen langs oevers van watergangen
• Het uitgraven van leidingsleuven
• het uitvoeren van het grondwerk voor parken
• leveren van zand en grond en andere bouwmaterialen